آکهی مزایده در شرکت مهدشت ساری

آکهی مزایده در شرکت مهدشت ساری

این شرکت در نظر دارد محصولات زیر را بصورت مزایده رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 22/08/1396 بفروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

محصولات قابل فروش

 

  1. حدود شصت (60) تن ماهی گرمابی آ‌ببندان شماره 2 واحد مهدشت.

  2. حدود سی (30) تن ماهی گرمابی آببندان شماره 5 واحد بهشهر.

  3. حدود یکصد و هفتاد (170) تن برنج شیرودی.

  4. حدود هفده (17) تن انواع نیم‌دانه.

بدیهی است شرکت در رد یا قبول پیشنهاد ات مختار است.

آدرس :

ساری – جاده نکا – سه راه اسلام آباد – جاده گهرباران – روبروی  پارک وحش جاده پنبه چوله . تلفن : 9-33721418-011      دورنویس : 33721420-011

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس