شرکت کشت و صنعت خرم دره میزبان اولین کارگاه آموزشی شرکت های منطقه ای شمالغرب کشور

شرکت کشت و صنعت خرم دره میزبان اولین کارگاه آموزشی شرکت های منطقه ای شمالغرب کشور

برگزاری اولین دوره مدیریت و پرورش گوساله با حضور شرکت های تلیسه نمونه، محیا،آذرنگین و مگسال در شرکت کشت و صنعت خرمدره

شرکت کشت و صنعت خرم دره میزبان اولین کارگاه آموزشی شرکت های منطقه ای شمالغرب کشور

شرکت کشت و صنعت خرم دره میزبان اولین کارگاه آموزشی شرکت های منطقه ای شمالغرب کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره این دوره با عنوان مدیریت بهداشت و پرورش گوساله از تولد تا شیرگیری و با هدف ارتقا و به روز شدن دانش فنی کارشناسان و تکنسین های بخش های مربوطه با حضور جناب آقای دکتر صمد لطف اله زاده از اساتید دانشگاه تهران در مورخ 96/8/14 برگزار شد.

شرکت کشت و صنعت خرم دره میزبان اولین کارگاه آموزشی شرکت های منطقه ای شمالغرب کشور

شرکت کشت و صنعت خرم دره میزبان اولین کارگاه آموزشی شرکت های منطقه ای شمالغرب کشور

این دوره در دو بخش تئوری و عملی بازدید از واحد دامپروری و بخش گوساله دانی برگزار شد .

شرکت کشت و صنعت خرم دره میزبان اولین کارگاه آموزشی شرکت های منطقه ای شمالغرب کشور

شرکت کشت و صنعت خرم دره میزبان اولین کارگاه آموزشی شرکت های منطقه ای شمالغرب کشور

نوامبر 6, 2017 / خبر ها

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس