آگهی مزایده دام در شرکت فجر اصفهان

آگهی مزایده دام در شرکت فجر اصفهان

 شرکت کشاورزی فجر اصفهان در نظر دارد ، نسبت به فروش تعدادی از دام های مازاد خود بشرح ذیل از طریق مزایده در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 30/08/96 اقدام نماید .

مزایده دام

لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس شهرستان نطنز ، کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز به اصفهان ، روستای رحمت آباد ، واحد گاوداری رحمت آباد فجر اصفهان مراجعه و یا با تلفن 54335314 – 031 تماس حاصل فرمایند .

1- تعدادی گاو آبستن

2- تعدادی گاو غیرآبستن کشتارگاهی

3- تعدادی تلیسه باردار

4- تعدادی تلیسه غیرباردار کشتارگاهی

5- تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر

6- تعدادی گوساله نر ( میانگین وزن 250 کیلوگرم )

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس