آگهی مزایده فروش دام ، خودرو و ضایعات آهن شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش دام ، خودرو و ضایعات آهن شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

 ایـن شرکـت در نـظر دارد تعدادی گوساله نر شیر خوار و قطع شیر و ماده گاو حذفی غیر آبستن و تلیسه غیرآبستن (فری مارتین) ، حدود 5000 تن کود دامی ، یک دستگاه وانت مزدا دو کابین و ضایعات آهن مربوط به واحد شماره یک (قروه کردستان) ، شماره دو(رزن) و شماره سه (ملایر ) خود را در سـاعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 03/10/1396 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد شماره 3 (ملایر) این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند.

مزایده دام

متقاضیان می توانند برای رویت دامهای مذکور به آدرس واحدهای گاوداری این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند.

1- استان کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ تلفن 08735445856

2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین تلفن 08136353648 3- استان همدان – ملایر– کیلومتر 10 جاده جوکار به تویسرکان تلفن 08132155010 شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس