آگهی مزایده محصولات در شرکت مهدشت ساری

آگهی مزایده محصولات در شرکت مهدشت ساری

 آگهی مزایده این شرکت در نظر دارد محصولات زیر را بصورت مزایده رأس ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه مورخ 12/10/1396 بفروش برساند.

مزایده دام

متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

محصولات قابل فروش:

1. بیست (25) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی.

2. پنجاه (50) راس تلیسه آبستن.

3. یکصد و هفتاد (170) راس گوساله نر قطع شیر.

4. دویست و هشتاد (280) راس گوساله نر شیرخوار.

5. شش (6) راس گاو آبستن شیری.

6. حدود پنجاه و پنج (55) تن ماهی گرمابی آببندان شماره 1 واحد بهشهر.

7. حدود یکصد و ده (110) تن ماهی گرمابی آببندان شماره 1 واحد مهدشت. بدیهی است شرکت در رد یا قبول پیشنهاد ات مختار است.

آدرس : ساری – جاده نکا – سه راه اسلام آباد – جاده گهرباران – روبروی پارک وحش جاده پنبه چوله . تلفن : 9-33721418-011 دورنویس : 33721420-011

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس