آگهی مزایده ماشین آلات در شرکت پیوند خاوران

آگهی مزایده ماشین آلات در شرکت پیوند خاوران

 شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه تویوتا مدل 86 -یک دستگاه تراکتور فرگوسن 285- الکتروموتور-لوازم آبیاری مستعمل- ادوات و دنباله بندها(سواتر، بیلر و …)- لوازم اداری و آهن آلات قراضه از طریق مزایده اقدام نماید.

لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده و یا اطلاعات بیشتر حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 03/11/96 به آدرس بیرجند-کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان جنب دانشکده کشاورزی مجتمع تولیدات گیاهی امام رضا(ع) مراجعه و پیشنهادات خود را در پاکت در بسته به واحد دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

  جلسه مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 04/11/96 برگزار می گردد. – حضور متقاضیان در جلسه الزامی است. – به پیشنهادات فاقد سپرده و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد. – شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 متقاضیان جهت اطلاع و آگاهی بیشتر با شماره تلفن 32254350-056 واحد تولید تماس حاصل نمایند. شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

شرایط مزایده

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس