شرکت کشاورزی و دامپروری ران بهشهر

شرکت کشاورزی و دامپروری ران بهشهر

تعداد واحدهای تحت پوشش : ۳۰واحدشرکت ران بهشهر

مکان جغرافیایی واحدها : استان گلستان- استان مازندران – استان تهران

کل اراضی کشاورزی : ۱۰۳۷۱/۷هکتار

اراضی زراعی : ۳۸۰۰ هکتار

آببندان پرورش ماهی : ۴۰۰ هکتار

باغات ثمرده : ۱۹۱ هکتار

باغات قبل از ثمردهی : ۲۷۱ هکتار

سطح آببندان : ۵۵۷ هکتار

ظرفیت تولید ماهی : ۱۲۰۰ تن

ظرفیت تولید بچه ماهی : ۷ میلیون قطعه

ظرفیت تولید انواع محصولات زراعی : ۱۷۷۲۳ تن

ظرفیت تولید انواع محصولات باغی : ۳۵۸۰ تن

ظرفیت تولید انواع نهال : ۲ میلیون اصله

مهمترین محصولات تولیدی : گندم-جو-سیبزمینی-ماهی-ذرت علوفهای-هلو-شلیل-آلو و مرکبات

آدرس : گلستان -گرگان – ملاقاتی – بلوار شهید شکاری – جنب اداره کل شیلات – پلاک ۴۷

شماره تماس: ۶- ۳۲۳۲۸۰۹۵-۰۱۷

وب سایت : www.agri-ran.com

پست الکترونیکی:Gorganranco@gmail.com

دانلود فایل ترازنامه شرکت

دانلود فایل صورت سود و زیان

دانلود فایل صورت جریان وجوه نقد

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری ران بهشهر :

ردیف سمت نام و نام خانوادگی
۱ عضو هیئت مدیره علی اکبرناظمی
۲ عضو هیئت مدیره مظاهر علی پور
۳ عضو هیئت مدیره عبدالرحیم سهیلی
۴ مدیر مالی و عضو هیئت مدیره نوراله اروجی
۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره احمدرضا احمدی

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس