کنگاور

شرکت دامپروری و کشاورزی کنگاور

تعداد واحدهای تحت پوشش : ۲ واحد

مکان جغرافیایی واحدها : استان کرمانشاه

کل اراضی کشاورزی : ۳۴۵ هکتارشرکت کنگاور

تعداد کل گله در حال حاضر : ۳۷۴۰ رأس

ظرفیت تولید شیر در سال ۱۳۹۴: ۲۱۰۰۰ تن

ظرفیت تولید انواع محصولات زراعی : ۱۱۰۰۰ تن

مهمترین محصولات تولیدی : شیر، انواع دام، یونجه، جو، ذرت، گندم، کلزا، چغندر

آدرس : کرمانشاه،کنگاور،کیلومتر ۴ جاده سلطان آباد

شماره نمابر: ۰۸۳-۴۸۵۲۲۰۶۶

 شماره تماس : ۴۸۵۲۲۴۲۱-۰۸۳

پست الکترونیکی : shirdamkangavar@yahoo.com

 دانلود فایل ترازنامه شرکت

 دانلود فایل صورت سود و زیان

 دانلود فایل صورت جریان وجوه نقد

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت دامپروری و کشاورزی شیرو دام کنگاور :

 

ردیف سمت نام و نام خانوادگی
۱ رئیس هیئت مدیره علی مزرعتی
۲ عضو هیئت مدیره مهدی سوادکوهی
۳ عضو هیئت مدیره  علی معماری فر
۴  مدیر مالی عضو هیئت مدیره رضا سلطانی آذر
۵ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره امیر محمد شفیعی

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس