شرکت نگین فام خوزستان

کشاورزی و دامپروری نگین فام

تعداد واحدهای تحت پوشش : ۴ واحدشرکت نگین فام خوزستان

مکان جغرافیایی واحدها : استان خوزستان

کل اراضی کشاورزی : ۵۰۰ هکتار

تعداد کل گله در حال حاضر : ۳۲۲۸ رأس

ظرفیت تولید شیر در سال ۱۳۹۴ : ۱۴۰۰۰ تن

ظرفیت تولید انواع محصولات زراعی : ۱۰۰۰۰ تن

مهمترین محصولات تولیدی : شیر، دام سنگین شامل( تلیسه ، گوساله نر ، کود دامی) ،  جو، ذرت، گندم

آدرس دفتر مرکزی  : خوزستان،کیلومتر ۱۵ جاده باغملک – ایزه ، جنب مجتمع رفاهی یاسین

شماره تماس: ۴۳۷۴۶۳۷۹-۰۶۱

شماره فکس : ۰۶۱-۴۳۷۴۶۳۷۴

وب سایت :www.neginfam.com

پست الکترونیکی : kh.agri.co@gmail.com

 دانلود فایل ترازنامه شرکت

 دانلود فایل صورت سود و زیان

 دانلود فایل صورت جریان وجوه نقد

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان :

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

۱

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

علی ادیب نیا

۲

مدیر مالی و عضو هیدت مدیره

مجتبی رجبی

۳

رئیس هیئت مدیره

مرتضی ممویی

۴

عضو هیئت مدیره

فرامرز بابلی

۵

عضو هیئت مدیره

داوود شرافت

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس