مگسال

کشاورزی و دامپروری مگسال

تعداد واحدهای تحت پوشش : ۱ واحدشرکت مگسال

مکان جغرافیایی واحدها : استان قزوین – آبیک

کل اراضی کشاورزی : ۷۶۶ هکتار

تعداد کل گله در حال حاضر : ۵۲۸۸ رأس

ظرفیت تولید شیر در سال ۱۳۹۴ : ۳۰۳۹۲ تن

ظرفیت تولید انواع محصولات زراعی : ۱۸۰۰۰ تن

ظرفیت تولید محصولات باغی : ۸ تن

مهمترین محصولات تولیدی : شیر، انواع دام، یونجه، جو، ذرت، گندم، کلزا، چغندر، پسته

آدرس : قزوین-کیلومتر ۱۸ جاده قدیم قزوین- آبیک – کیلومتر۶ جاده خاکعلی

شماره تماس: ۳۲۹۸۳۱۰۲-۰۲۸

پست الکترونیکی : magsal@agriholding.ir

 دانلود فایل ترازنامه شرکت

 دانلود فایل صورت سود و زیان

 دانلود فایل صورت جریان وجوه نقد

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال:

ردیف سمت نام و نام خانوادگی
۱ رئیس هیئت مدیره کامدین غنی
۲ عضو هیئت مدیره مصطفی عباسی
۳ عضو هیئت مدیره حسین نعمتی
۴ عضو هیئت مدیره غلامرضا گودرزی راد
۵ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره مسعود نیکدل

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس