زاگرس شهر کرد

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

تعداد واحدهای تحت پوشش :       ۴   واحد

شرکت زارگرش شهرکرد

شرکت زارگرش شهرکرد

مکان جغرافیایی واحدها :    استان چهارمحال و بختیاری

کل اراضی کشاورزی :      ۳۰۰ هکتار

تعداد کل گله در حال حاضر : ۵۰۰۰

ظرفیت تولید شیر در سال ۱۳۹۴ :     ۳۰٫۰۹۲ تن

ظرفیت تولید انواع محصولات زراعی :   ۲۸۰۰۰ تن

ظرفیت تولید انواع محصولات باغی :     ۶۰۰ تن

مهمترین محصولات تولیدی : شیر، انواع دام، یونجه، جو، ذرت، گندم، سیب زمینی، کلزا

آدرس : استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد،کیلومتر۱۰ جاده شهرکرد – سامان

شماره تماس :  ۰۳۸۳۲۳۲۳۴۰۰

پست الکترونیکی : zagros _shahr@yahoo.com

وب سایت :zagros@agriholding.ir

 دانلود فایل ترازنامه شرکت

 دانلود فایل صورت سود و زیان

 دانلود فایل صورت جریان وجوه نقد

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت شیرو گوشت زاگرس شهرکرد :

ردیف سمت نام و نام خانوادگی
۱ رئیس هیئت مدیره احمدرضا خوشبین ملایری
۲  مدیر مالی عضو هیئت مدیره علی اله وکیل جزی
۳ عضو هیئت مدیره احمدرضا خوشبین
۴ عضو هیئت مدیره حبیب اله دانی
۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهدی صادقی

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس