پیوند بیستون پارس

شرکت کشت و صنعت بیستون پارس

تعداد واحدهای تحت پوشش : ۱ واحدشرکت بیستون پارس

مکان جغرافیایی واحدها : استان کرمانشاه ، کیلو متر ۱۲ جاده قصر شیرین _ خسروی

کل اراضی کشاورزی : ۳۰۰۰ هکتار

مجری پروژه احداث باغات انگور- مرکبات- نخیلات

ظرفیت تولید انواع محصولات باغی:۸۶۰۰۰ تن انواع محصولات باغی در سال در پیک تولید

آدرس : ستان کرمانشاه ، کیلو متر ۱۲ جاده قصر شیرین _ خسروی

شماره تماس : ۴۲۴۲۱۸۱۱-۰۸۳

پست الکترونیکی : a_pasrs65@yahoo.com

وب سایت : www.bistoonpars.ir

دانلود فایل ترازنامه شرکت

دانلود فایل صورت سود و زیان

دانلود فایل صورت جریان وجوه نقد

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس :

ردیف سمت نام و نام خانوادگی
۱ عضو هیئت مدیره سلطان‌مراد سلیمی
۲ عضو هیئت مدیره محمدعلی زلقی
۳ عضو هیئت مدیره مجید نوری
۴ عضو هیئت مدیره هادی عظیمی
۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره قدرت‌ا… عظیمی

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس