رویکردهای اقتصاد مقاومتی در هلدینگ

فعاليت کشاورزی هلدینگ :

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس