تماس با ما

فرم تماس


آدرس از روی نقشه:

آدرس :

تهران -ابتدای بزرگراه رسالت – روبروی پارک سوار بیهقی – ساختمان شماره 1 بنیاد مستضعفان -طبقه یازدهم
کدپستی: 1519613511

اطلاعات تماس:

تلفن:+98 (021) 86088107
فاكس:+98 (021) 86088051

آدرس الکترونیکی:

اطلاعات تماس دیگر:

دبیرخانه :86088055
واحد دامپروری: 86088046
واحد کشاورزی:86088087
واحد برنامه و بودجه: 8608892
واحد فناوری و توسعه :86088042
واحد حسابداری و مالی : 86088067
تلفنخانه: 86088107-8688117

این پست در این مکان ها نیز در دسترس است: English

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس