Tag: زاگرس شهر کرد

۱۲

دی۱۳۹۵
انجام طرح تست سل و خونگیری بروسلوز در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد از روز شنبه مورخ ۱۱/۱۰/۹۵ آغاز شد. بنا به گزارش مدیر تولید این شرکت ، تست سل و خونگیری بروسلوز به مدت یک هفته با همکاری دامپزشکان و پرسنل و نیروهای متخصص در ... Read More

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس