برچسب: مزایده فروش دام

df

30

ژانویه2017
 شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان  در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده حضوری بفروش رساند: ۱٫گوساله نر شیر خوار و قطع شیر(نژاد مونت و سمینتال و هلشتاین). ۲٫تلیسه غیرآبستن ... ادامه مطلب

27

دسامبر2016
آگهی مزایده فروش دام در شرکت  کشت و دام قیام اصفهان شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد ، دامها و اقلام  ذیل را از طریق مزایده در روز چهارشنبه هشتم دی ماه سال جاری به افراد واجد شرایط  به فروش برساند. بدینوسیله ازمتقاضیان ... ادامه مطلب

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس