هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس شامل 20 شرکت و در قالب 112 واحد تولیدی و کشاورزی و دامپروری با گستره ای مناسب در اقصی نقاط کشور. با حضور حدود چهار هزار نفر بطور متوسط پرسنل تمام وقت فصلی و پیمانکاری فعالیت دارد.ستاد هلدینگ به نام شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس می باشد تعداد اقلام محصولات اصلی و عمده تولیدی این گروه بالغ بر 40 نوع می باشد این محصولات شامل شیر،گوساله ،ماهی ،انواع علوفه،انواع قلات،انواع میوه و خشکبار،انواع صیفی و سبزی ،انواع نهال و نشاء،خوراک دام و سایر محصولات خدمات و فرآورده های کشاورزی و دامپروری می باشد

محصولات تولیدی

برند ها و لوگو های شرکت های تابعه هلدینگ

فارسی