آگهی مزایده تعدادی دام مازاد شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

آگهی مزایده فروش دام شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص)
بهمن ۱۲, ۱۳۹۸
مناقصه عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد جهت خرید لوازم ، نصب و اجرای یک باب ساختمان ubm
بهمن ۱۴, ۱۳۹۸
آگهی مزایده
شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود 60 رأس گوساله نر شیرخوار، حدود 9رأس گوساله نر قطع شیر ،حدود 10رأس گاو غیرآبستن کشتارگاهی، حدود 10 رأس تلیسه فری مارتین وغیر باردار گشتارگاهی ، حدود 20رأس گاو آبستن شیری و حدود 20رأس تلیسه باردار زیر7 ماه اقدام نماید، علاقه مندان می توانند روز دوشنبه مورخ 28/11/1398 تا ساعت 11 صبح به محل شرکت واقع در کیلومتر 35 جاده یاسوج – اصفهان مراجعه نمایند ، ضمناً جلسه مزایده بصورت همزمان در ساعت و تاریخ مذکور برگزار خواهد شد و قیمت پایه مزایده دام ها با شرایط مزایده در برگه اسناد اعلام می گردد.
تلفن همراه:09173413974
تلفن:9-07433444046
فاکس:07433444051و
07433340335
فارسی