آگهی مزایده فروش دام مازاد شرکت دامداری تلیسه نمونه

شرکت نگین فام خوزستان در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی
بهمن ۵, ۱۳۹۸
آگهی مزایده فروش دام شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذرنگین
بهمن ۷, ۱۳۹۸
آگهي مزايده فروش دام مازاد
شركت دامداري تليسه نمونه در نظـر دارد نسبت به فروش دامهای مازاد بر نیاز واحدهای شهریار و حسن آباد بشرح زیر از طریق برگزاری مزایده در روز دوشنبه 14/11/98 ساعت 11 صبح اقدام نماید، متقاضیان میتوانند جهت شرکت در مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
شهريـار، میدان نماز- بلوار پلیس كيلومتر 2جاده شهریار، تهران- قره تپه (شركت دامداري تليسه نمونه) مـراجعــه نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 7- 65290145 - 021 تماس حاصل فرمایند.
1.گاوشیری آبستن داشتی
2. گاو شیری غیر آبستن حذفی و کشتارگاهی
3. گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و پرواری
4. تلیسه غیرباردار حذفی کشتارگاهی و فری مارتین
5. تلیسه آبستن
فارسی