آگهی مزایده فروش دام و کود دامی و وسایط نقلیه – شرکت شیر و دام دشت گل کردستان

آگهی مزایده فروش ماهی-شرکت زراعی دشت ناز
بهمن ۵, ۱۳۹۸
شرکت نگین فام خوزستان در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی
بهمن ۵, ۱۳۹۸

آگهی مزایده فروش دام و کود دامی و وسایط نقلیه
شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)
ایـن شرکـت در نـظر دارد تعدادی گوساله نر شیر خوار ،گوساله نر قطع شیر ، گوساله نر 3 تا 9 ماه، ماده گاو حذفی کشتارگاهی ،تلیسه آبستن داشتی وتلیسه غیرآبستن فری مارتین و مقداری کود دامی و وسایط نقلیه (شامل سوزوکی ویتارا مدل 1391 و پراید 132مدل 1388) مربوط به واحد (قروه کردستان) ، (رزن) و (ملایر ) خود را در سـاعت11 صبح روز یکشنبه مورخ 06/11/1398 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد (ملایر) این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت دامها و وسایط نقلیه مذکور به آدرس واحدهای گاوداری این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند.
1- استان کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ تلفن 08735445856 2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین تلفن 08136353648 3- استان همدان – ملایر– کیلومتر 10 جاده جوکار به تویسرکان تلفن 08132155010 شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است. ◄جهت شركت در مزايده پرداخت وديعه الزامي است►

فارسی