بازید معاون وزیر جهاد کشاورزی

صادرات گوجه به کشور امارات
24/12/2018
جلسه بررسی عملکرد 8 ماهه شرکت های تحت پوشش
24/12/2018

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فردوس پارس شرکت کشت و صنعت خرم دره بازید معاون وزیر جهاد کشاورزی از شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره جناب آقای مهندس طهماسبی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی به همراه سایر مدیران وزارت خانه مطبوع و مدیرکل جهاد کشاورزی استان در تاریخ 22/9/97 از شرکت کشت و صنعت خرم دره بازدید نمودند. در این بازدید از طرح تغییر رقم باغ گردو قدیمی به ارقام تجاری و انجام مساعدت های لازم در خصوص تامین پیوندک این طرح در سطح 40 هکتار مذاکرات لازم انجام شد. همچنین، از طرح باغ جدیدالاحداث گردو رقم چندلر در سطح 20 هکتار و زیر سازی فاز دوم این طرح نیز بازدید به عمل آمد. در ادامه با تشکیل جلسه ضمن ارزیابی وضعیت موجود در خصوص افزایش سطح باغات و مشکلات شرکت از جمله کاهش دبی چاهها بحث و تبادل نظر شد.