حضور ارزیابان جایزه ملی تعالی و پیشرفت شرکت قیام اصفهان
۱۹/۱۱/۱۳۹۷
استقبال ایام فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در شرکت مگسال
۱۹/۱۱/۱۳۹۷
بخشی از فعالیت های کشت و صنعت پیوند خاوران در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
فارسی