جلسه بررسی عملکرد ۹ ماهه تعدادی از شرکت های تحت پوشش هلدینگ فردوس پارس

مناقصه خرید کنجاله سویا
۱۰/۱۰/۱۳۹۷
برای اولین بار شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان اجرای طرح امکان استفاده از شیر مادر در بزغاله مورسیا
۰۵/۱۱/۱۳۹۷
جلسه بررسی ۹ماهه شرکت های تلیسه نمونه،فجر اصفهان،کنگاور،دشت گل کردستان،زاگرس شهر کرد در روز یکشنبه مورخ۳۰/۱۰/۹۷ در سالن جلسات هلدینگ تشکیل شد
در این جلسه که با حضور جناب آقای مهندس رجایی مدیر عامل محترم هلدینگ و جناب آقای سمیعی رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ و اعضای موظف هیئت مدیره شرکت ها و مدیران و کارشناسان ستاد هلدینگ برگزار شد عملکرد شرکت های در حوضه تولید،فروش ، بازرگانی،منابع انسانی،سرمایه گذاری، طح های توسعه و... مورد بررسی قرار گرفت و نکات لازم جهت بهبود وضعیت مطرح و راهکار های لازم جهت تحقق اهداف برنامه های هر یک از شرکت ها ارائه شد .
همچنین برنامه سال۱۳۹۸شرکت ها و تطابق آنها با راهبرد های هلدینگ ارزیابی و توضیحات لازم جهت افزایش کارایی و بهره برداری حداکثر از ظرفیت شرکت مطرح گردید جلسه در ساعت ۱۲ باذکر صلوات به پایان رسید
فارسی