بازدید جناب آقای مهندس سعیدی کیا از گلخانه 1.2هکتاری تولید توت فرنگی شرکت باغداری و زراعت مشهد
۱۹/۱۱/۱۳۹۷
ارزیابی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در سومین دوره جایزه تعالی
۱۹/۱۱/۱۳۹۷
حضور و بازدید جناب آقای گندمی مدیریت محترم حراست هلدینگ و جناب آقای صفوی مدیریت محترم مالی هلدنیگ از شرکت آذرنگین تبریز

فارسی