بخش "تولیدات دامپروری" هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس


پیشرو در صنعتی سازی دامپروری در ایران


بخش تولید دامپروری هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس با مدیریت 20 واحد گاوداری در سرتاسر کشور با ظرفیت تقریبی 40000 راس گاو شیری هلشتاین و 2 واحد بزداری صنعتی با ظرفیت 6000 راس بز شیری مورسیانو-گرنادینا، سهم بسزایی در تولید محصولات لبنی و شیر و گوشت کشور دارد. واحدهای پرورشی دیگری نیز تحت مطالعه و ساخت می باشند. تولید شیر خام روزانه دامداری های این مجموعه در حال حاضر بیش از 1300 تن است که روند رو به رشد معنی داری را طی سالیان گذشته داشته است. علاوه بر شیر و گوشت، بخش دامپروری هلدینگ دارای تولیدات ژنتیکی برتر برای نسل های آینده از جمله تلیسه های باکیفیت و بارور می باشد. این تولیدات علاوه بر تامین زیرساخت های تولیدی هلدینگ، تامین کننده منابع ژنتیکی و دامی برای سایر صنایع و دامداری های کشور بوده است. این آمار بیانگر نقش بنیادین و پیشرو این هلدینگ در صنعتی سازی تولیدات کشاورزی و دامپروری در ایران است. با توجه به وسعت و سطح دانش مورد استفاده در دامداری های مجموعه، و نیز رکورد تولید شیر و مدیریت تولیدمثل و سلامت گله های شیری، این صنعت در حال حاضر جزو برترین ها در دنیا محسوب می شود. به طوری که، رکورد تولید شیر در این گله ها به طور معنی داری بالاتر از رکورد معمول تولید شیر در بسیاری از گله های ممالک دیگر به ویژه کشورهای صنعتی اروپایی و آمریکایی است. با کمال افتخار، با عنایت به پتانسیل علمی و فنی موجود، قابلیت پیشرفت و توسعه پایدار دامپروری بیش از سطوح فعلی نیز در هلدینگ وجود دارد. لذا، استراتژی های آینده هلدینگ مبتنی بر آموزش و بهره گیری فزاینده از دانش، تجربه و فن آوری های نوین ملی و جهانی، و گسترش ارتباطات با صنایع پیشرو بین المللی است. بر اساس این استراتژی های آموزشی و فنی، پیش بینی می شود این مجموعه همگام با توسعه شایسته سالاری و بهره گیری بهینه از نخبگان کشور، به سمت توسعه پایدار صنایع کشاورزی و دامپروری که همانا ارتقای کارایی اقتصادی، امنیت غذایی، کیفیت زیست محیطی و سلامت انسان هاست است، طی مسیر نماید.


فارسی