شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص ) آگهی مزایده فروش ماهی

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) آگهی مزایده فروش دام
اسفند ۶, ۱۳۹۸
آگهی مزایده فروش اموال و لوازم مازاد شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص)
اسفند ۶, ۱۳۹۸
شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص )
آگهی مزایده فروش ماهی
((نوبت دوم))
شرکت زراعی دشت ناز در نظر دارد مقدار حدود 135 تن انواع ماهی پرورشی گرمابی شامل(فیتوفاک، بیگهد، کپور و آمور) آببندان‌ شماره 1 واحد دشت ناز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه و یا با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
شماره تلفن: 33726400 - 01133726393
تلفن تماس جهت هماهنگی: آقای آرمان برزین 09111172908
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 12 روز دو‌شنبه مورخ 12/12/1398
ساعت و تاریخ برگزاری مزایده: ساعت 14 روز دو‌شنبه مورخ 12/12/1398
مکان مزایده: مازندران، ساری، میاندرود، جاده اسلام آباد، شرکت زراعی دشت ناز
شایان ذکر است قیمت پایه فروش در اسناد مزایده قید خواهد شد.
فارسی