صادرات گلابی درگزی به کشور افغانستان توسط شرکت باغداری و زراعت مشهد

مزایده فروش پسته
۱۲/۱۱/۱۳۹۷
فرآیند ارزیابی و بازدید میدانی سومین دوره اعطای جایزه ملی تعالی و پیشرفت سازمانی
۱۳/۱۱/۱۳۹۷
صادرات گلابی درگزی به کشور افغانستان توسط شرکت باغداری و زراعت مشهد
به گزارش #روابط_عمومی هلدینگ #کشاورزی و #دامپروری فردوس پارس و به نقل از روابط عمومی شرکت #باغداری و #زراعت مشهد به منظور توسعه بازارهای هدف، پنجمین سرویس گلابی تولیدی شرکت در تاریخ 09/11/1397 به کشور افغانستان صادر شد. تولید گلابی شرکت باغداری و زراعت #مشهد حدود 910 تن بوده که تا کنون 519 تن آن در بازارهای داخلی و خارجی توزیع شده است. از این مقدار حدود 60 تن گلابی با برند فجر مشهد به کشور افغانستان صادر شده است
فارسی