استخدام

اطلاعیه

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی کارشناس دامپروری (دی ماه ۱۳۹۸) شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شرح ذیل اعلام میگردد. لازم به ذکر است تاریخ و مکان مصاحبه تخصصی حضوری، متعاقبا اعلام میگردد.
دعوت به مصاحبه تخصصی به منزله قبولی قطعی در آزمون نبوده و پذیرفته شدگان نهایی بعد از سیر مراحل مصاحبه تخصصی و گزینش اعلام خواهد شد.
فارسی