فرهنگ سازمانی

روحیه انقلابی

تقویت روحیه ایثارگری و کار برای خدا، توانمندي و خستگی ناپذیری، سرعت، دقت و تدبیر با محوریت امور محرومان و محرومیت‌زدایی

اعتماد سازی

ایجاد فضای خدمت رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايت مندي و اعتماد مردم

شفافیت و سلامت اداری

تلاش برای تحکیم و ترویج فرهنگ قانون گرایی، متناسب‌سازي و نظام مندی فرآیندهای کاری، رفع موانع تحقق اهداف سازماني و به‌كارگيري نظام موثر پيشگيري و شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح مقررات اداري

مدیریت دانش:

دانش بنياد كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات با ابتناي بر ارزش‌هاي اسلامي

تعهد سازمانی:

تلاش به منظور تقویت هويت سازمانی، تعهد عاطفی، احساس تعلق همراه با افتخار و اشاعه مسئولیت پذیری و پاسخگويي و تكريم ارباب‌ رجوع

روحیه انقلابی

تقویت روحیه ایثارگری و کار برای خدا، توانمندي و خستگی ناپذیری، سرعت، دقت و تدبیر با محوریت امور محرومان و محرومیت‌زدایی

اخلاق مداری:

ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و ارتقاي دانش، تخصص و مهارت آنان، مبتنی بر ارزش های دینی، ملی و حفظ كرامت انساني و تقویت هنجارها و مصادیق اخلاق حرفه ای و سازمانی

مشارکت و تعامل گروهی:

ایجاد شرایط مناسب برای تشکیل گروه­ها و تیم­های کاری، تقویت روحیه مشارکت و تعامل گروهی سازنده در جهت تعالي سازمان.

یکپارچگی و هم افزایی:

ایجاد شرایط مناسب برای تشکیل گروه ها و تیم های کاری، تقویت روحیه مشارکت و تعامل گروهی سازنده در جهت تعالي سازماني

خلاقیت و نوآوری:

تأکید بر طراحی و توسعه یکپارچگی، انسجام و هم افزایی شايسته در گروه بنیاد و استفاده مطلوب از ظرفیت ها به منظور تحقق اهداف فرابخشي

شایسته سالاری:

عدالت محوري در جذب و تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني و کیفیت فرآیندهای شناسايي، گزينش و نگه داشت سرمايه‌هاي انساني با رویکرد شایسته­ گزینی، شايسته‌ پروري و جانشین­ پروری

نشاط و پویایی:

فراهم آوردن محیطی با نشاط، امیدآفرین و پویا، با توجه به ضرورت توازن زندگی کاری و خانوادگی سرمايه‌هاي انساني

نگرش راهبردی:

آینده نگري برای ساخت آینده مطلوب و اتخاذ رویکرد راهبردی با درک تحولات محیطی در راستای تحقق چشم انداز سازمانی و توسعه و ترويج بهره وري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق با تاكيد بر شاخص‌هاي كارآمدي

نگرش تخصصی:

توانمندسازی سرمایه های انسانی حرفه ای و رعایت اصل تناسب بین شغل و شاغل با تأکید بر نگرش تخصصی در فرآیندهای سازمانی و شغلي به منظور پويايي نظام اداري
فارسی