تولید کننده برتر بخش کشاورزی
۱۹/۱۱/۱۳۹۷
به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر شورای فرهنگی شرکت محیا
۱۹/۱۱/۱۳۹۷
شرکت کشت و دام قیام اصفهان توانست در کمتر از یک ماه دو قرارداد فروش دام به کشور افغانستان را منعقد نماید، فروش دام به کشورهای همسایه یکی از مهمترین مباحث اعضای هیئت مدیره شرکت در جلسه ماه گذشته بود.
با محقق شدن این دو قرارداد گامی برای احقاق خواستن توانستن است برداشته شد. با وجود شرایط سخت و اسف بار که دولت امریکا نسبت به مردم ایران اعمال داشته، صادرات یکی از برگ های برنده کشور است که می تواند نشان بدهد، تحریم و تهدید نمی تواند مانع از تلاش و استقامت ایران و ایرانی شود. حال این شرکت می تواند با افزایش سهم صادرات دام در کشور یکی از شرکت های موفق تابعه هلدینگ فردوس پارس باشد.
فارسی