مناقصه عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد جهت خرید لوازم ، نصب و اجرای یک باب ساختمان ubm

آگهی مزایده تعدادی دام مازاد شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج
بهمن ۱۴, ۱۳۹۸
آگهی مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن شرکت کشت وصنعت پیوند خاوران
بهمن ۱۴, ۱۳۹۸
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید لوازم ، نصب و اجرای یک باب ساختمان ubm به ابعاد (ارتفاع 6 متر ، طول 89/95 متر و عرض 20 متر) در واحد سیدان واقع درشیراز ـ شهرستان مرودشت ، شهر سیدان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط (پیمانکار دارای تأئیدیه صلاحیت از مراجع ذیصلاح را داشته باشد) واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی ، جهت بازدید از محل مورد اجرای طرح و اخذ اسناد مناقصه بصورت دستی و یا از طریق آدرس سایتwww.pistachio-tooka.ir و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 10روز شنبه مورخ 98/11/26 به دفتر مرکزی شرکت تحویل نمایند. جلسه مناقصه رأس ساعت 11صبح روز شنبه مورخ 98/11/26در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد .
آدرس واحد : استان فارس ـ شهرستان مرودشت ، شهر سیدان جنب ورودی شهر ، مزرعه سیدان
آدرس دفتر مرکزی : سیرجان ـ بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ، تلفن تماس : 42304403- 42305430-034 - 09131457363واحد تحقیق و توسعه (حسین فیاض بخش)
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد(سهامی خاص)
فارسی