هلدینگ در یک نگاه


هلدينگ كشاورزي و دامپروري فردوس پارس شامل 20 شركت و در قالب حدود 112 واحد كشاورزي و دامپروري در اقصي نقاط كشور فعاليت دارد. مجموع تعداد کل پرسنل دائم و غیر دائم این گروه بطور متوسط حدود چهار هزار و پانصد نفر میباشد. ستاد هلدینگ به نام شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس می باشد. در جدول بعد نام شركت، استان و رشته فعاليت هر يك از شركتها به ترتيب سهم از توليد آن شرکت مشاهده ميگردد.

ردیف نام شرکت استان رشته فعالیت ها
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس تهران ستاد هلدینگ
1 محیا تهران،البرز،قزوین،مرکزی زراعت،باغداری،دامپروری،گلخانه
2 فجر اصفهان اصفهان زراعت،باغداری،دامپروری
3 ابراهیم آباد کرمان زراعت،باغداری،گلخانه
4 سیرجان بنیاد کرمان،فارس زراعت،باغداری
5 پیوند خاوران خراسان جنوبی زراعت،باغداری،گلخانه
6 باغداری مشهد خراسان رضوی زراعت،باغداری،گلخانه
7 ران گلستان،گیلان،تهران زراعت،باغداری،آبزی پروری،سردخانه،کارخانه رب
8 دشت ناز مازندران زراعت،باغداری،گلخانه
9 قیام اصفهان،ایلام،لرستان زراعت، کارخانه خوراک دام، دامپروری،مرغداری
10 مگسال قزوین زراعت،باغداری، دامپروری
11 تلیسه نمونه تهران زراعت، آبزی پروری ، دامپروری
12 خرمدره زنجان زراعت، باغداری ، دامپروری،مرغداری
13 زاگرس چهارمحال بختیاری زراعت ، دامپروری
14 یاسوج کهکلویه و بویراحمد دامپروری
15 کنگاور کرمانشاه دامپروری،> زراعت
16 دشت گل کردستان،همدان دامپروری،> زراعت
17 آذر نگین آدربایجان شرقی دامپروری، زراعت
18 بینالود خراسان رضوی دامپروری، زراعت،باغذاری
19 نگین فام خوزستان دامپروری، زراعت
20 دانه چین مرکزی کارخانه خوراک دام و طیور
فارسی