مزایده و مناقصه

۱۸/۱۱/۱۳۹۷

مزایده فروش دام شرکت مگسال

مزایده فروش دام شرکت مگسال
۱۵/۱۱/۱۳۹۷

مزایده فروش املاک زراعی

۱۳/۱۱/۱۳۹۷

مزایده فروش ماهی

۱۲/۱۱/۱۳۹۷

مزایده فروش پسته

۱۲/۱۱/۱۳۹۷

مزایده فروش پسته

۰۵/۱۱/۱۳۹۷

آگهی مزایده شرکت یاسوج

۱۰/۱۰/۱۳۹۷

مناقصه خرید کنجاله سویا

شرکت کشاورزی فجر اصفهان در نظر دارد نسبت به خرید 30000 تن کنجاله سویا از طریق مناقصه بین المللی اقدام نماید. کلیه شرکت های واجد شرایط […]
فارسی